BIỂN ĐẢO HOÀNG XA TRƯƠNG XA

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • Với người dân Việt Nam nói chung, Hoàng Sa không chỉ có ý nghĩa về một vùng biển, đó còn là máu thịt trong huyết hình đất nước. Dù qua nhiều biến thiên của lịch sử, những mỗi thế hệ người Việt đều hướng về Hoàng Sa, khắc ghi trong tim vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.