Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1486-Mdrak 08/12/2023 Công văn,
1486SGD Daknong 08/11/2023 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017