trường thcs bế văn đàm

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm

Học sinh được rèn luyện kỹ năng này một cách thường xuyên. Chúng thấy được sức mạnh của làm việc tập thể và các khó khăn cần khắc phục.

  • Tăng mức độ tương tác

Nhiều hoạt động đồng nghĩa với tăng mức độ tương tác, lớp học sẽ sôi động và đầy hứng khởi.

  • Cải thiện tư duy phản biện

Khi học sinh trở thành tâm điểm, thì việc tiếp thu kiến thức thụ động không còn nữa.

  • Khả năng ghi nhớ và tiếp thu kiến thức

Học sinh, sinh viên nhớ khoảng 10% những gì họ đọc, 20% những gì họ nghe, nhưng 90% những gì họ làm.